Dit is wonen voor studenten
Dit is wonen voor senioren
Dit is wonen voor starters
Dit is wonen voor gezinnen

Werkwijze

1. Dit is wonen werkwijze referentiewoning

1. Referentiewoning

DIT is helder 

Het startpunt is onze referentiewoning, die in alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze referentiewoning is zodanig uitontwikkeld dat zij binnen de kortst mogelijke tijd en tegen de laagst mogelijke kosten kan worden gerealiseerd. De kostprijs van deze referentiewoning is bekend. Met uw beschikbare budget weet u exact hoeveel financiële ruimte u heeft om de woning op maat te maken. 

2. Dit is wonen werkwijze menukaart

2. Menukaart

DIT is inzichtelijk

Aan de hand van een ‘menukaart’ maken wij uw programma van wensen per onderdeel inzichtelijk. Dit doen wij op het gebied van architectuur, duurzaamheid, maatwerk en comfort. Zo voorzien wij u van gefundeerd advies, maar uiteindelijk bepaalt u zelf hoe de woning er uit komt te zien en aan welke aanvullende eisen deze moet voldoen. 

#. Dit is wonen werkwijze configureren

3. Configureren

DIT kiest u

In de configuratiefase wordt de referentiewoning ‘aangekleed’. Uitgaande van uw doelgroep, budget en organisatiedoelstelling bepaalt u zelf waaraan u uw budget besteedt en ligt er een ontwerp dat u precies past. Uw keuzes hebben niet alleen gevolgen voor de stichtingskosten van de woning, maar ook voor aspecten als duurzaamheid, onderhoud en energieprestatie. En daarmee voor het rendement op uw investering, voor de woonlasten van de toekomstige bewoners en voor de waardeontwikkeling. DIT helpt u bij alle keuzes een weloverwogen en integrale afweging te maken.

$. Dit is wonen werkwijze engineeren

4. Engineeren

DIT is efficiënt

Als alle ontwerpkeuzes zijn gemaakt, start de engineering. Niet eerder, want elke heroverweging van ontwerpkeuzes leidt tot wijzigingen en dus tot tijdverlies en kostenverhoging. Deze fase start met een gezamenlijke planningssessie met u als opdrachtgever. Er wordt op een slimme manier gewerkt, samen met vaste ketenpartners. Efficient en Lean. Wij werken wij met onze ketenpartners in projectkamersessies het ontwerp in een volledige BIM-omgeving verder uit tot een productie gereed ontwerp. Onze eigen BIM-regisseur houdt hierbij de regie.

5. Dit is wonen werkwijze realisatie

5. Realiseren

DIT is kwaliteit

Vóór de realisatiefase zijn alle knelpunten opgelost, alle risico’s uit de weg geruimd en is alles wat mogelijk vertraagt of faalkosten veroorzaakt geëlimineerd. Zo garandeert DIT een zeer korte bouwtijd, zonder onverwachte meerkosten en zonder opleverpunten. 

6. Dit is wonen werkwijze oplevering en service

6. Opleveren & service

DIT is onderhoud en beheer

Passend op uw organisatie. Onze serviceafdeling staat 24 uur per dag klaar voor onverwachte calamiteiten of kleine onderhoudszaken. Indien gewenst geven wij advies over uw meerjarig onderhoudsplan of inzage in het total Cost of Ownership