Senioren Succesvol woonconcept

Succesvol woonconcept met onbegrensde vrijheid

Met de opkomst van de conceptwoning zijn er de laatste jaren heel veel betaalbare woningbouwprojecten gerealiseerd. De keuzevrijheid om de woning naar eigen wens in te delen en aan te kleden was echter zeer beperkt. Giesbers en Kalliste brengen een woonconcept op de markt, dat veel verder gaat en zich zelfs al heeft bewezen. Een concept dat de opdrachtgever en/of bewoner onbegrensde invloed geeft op de architectuur, het volume, de kosten, het comfort en duurzaamheid: DIT is wonen. 

 

DIT is wonen is een woonconcept voor een brede doelgroep: voor studenten, starters, singles, gezinnen en senioren. Hiermee kunnen corporaties, beleggers en gemeenten op maat voorzien in de woonbehoeften van hun doelgroepen. Toepasbaar voor sociale en vrije sector woningen, huur en koop. Midden in de stad en op uitbreidingslocaties. DIT is wonen heeft zich al in meerdere projecten bewezen, maar is nu zodanig uitontwikkeld dat het als een volwassen concept aan de markt kan worden aangeboden. 

 

DIT is betaalbaar maatwerk

Het vertrekpunt is de referentiewoning, een basismodel. Dit model is in nauwe samenwerking met ketenpartners zodanig uitontwikkeld, dat het binnen de kortst mogelijke tijd en tegen de laagst mogelijke kosten kan worden gerealiseerd. Samen met de opdrachtgever en/of bewoner(s) wordt het uitgewerkt tot een ontwerp dat exact voldoet aan de wensen van de opdrachtgever en het beschikbare budget. Hiervoor worden in de ontwerpfase verschillende keuzes gemaakt op het gebied van bouwtechnische en woontechnische eisen, wensen qua architectuur, duurzaamheid en comfort. 

Aan de hand van een menukaart maken Giesbers en Kalliste al deze wensen en eisen per onderdeel financieel inzichtelijk. Zo zijn de financiële consequenties van de gemaakte keuzes voor het ontwerp meteen helder. DIT is wonen faciliteert, de opdrachtgever bepaalt!

 

Een succesvol concept

DIT is wonen is een woonconcept dat zich al heeft bewezen. Giesbers en Kalliste hebben inmiddels zo’n twintig projecten op deze wijze gerealiseerd. Zowel eigen ontwikkelingen als ontwikkelingen voor corporaties en beleggers. Zowel binnenstedelijk als in uitleggebieden.

 

Geen faalkosten, geen opleverpunten, geen meerwerk 

DIT is wonen maakt het mogelijk om echt klantgericht te bouwen. Op maat, invulling gevend aan de wensen en prioriteiten van corporaties, beleggers, gemeenten en bewoners. Doordat engineering en realisatie pas starten als er definitieve overeenstemming bestaat over het ontwerp, is de bouwtijd minimaal en komen faalkosten, opleverpunten en meerwerk niet voor. DIT is helder, efficiënt en slim. DIT is wonen. Neem contact op voor meer informatie.