Saksen Weimar, appartementen kazerneterrein

“DIT is wonen heeft Vivare een project opgeleverd met een korte en efficiënte voorbereidingstijd met een zorgeloos ontwikkel,- en bouwproces van hoge kwaliteit.”
John Geukens projectleider Vivare

Vivare kwam er niet uit met het ontwerp dat er lag voor de 72 sociale huurappartementen op Saksen Weimar. Het paste niet binnen budget. Met DIT is wonen zorgde Giesbers voor een plan dat wél paste.

Op basis van locatie-specifieke kenmerken en het PVE met de ambities van Vivare maakte Giesbers een ‘draadmodel’, een kaal technisch ontwerp van de appartementengebouwen zonder architectuur. Aan de hand van een menukaart maakte Giesbers de bouwkosten hiervan per onderdeel financieel inzichtelijk. Dit deed hen op sommige punten besluiten andere keuzes te maken omdat de kosten hiervan zich niet vertaalde naar het woongenot van hun huurders. Zo wist Vivare  exact waar hun budget aan uitgegeven werd en hoeveel financiële ruimte er over was voor architectuur. Met de duidelijke kaders van het draadmodel en het beschikbare budget voor architectuur, maakte architect Braaksma Roos een architectonisch ontwerp dat aansloot bij de sfeer van het voormalige kazerneterrein. Zo ontstond in korte tijd een plan dat wél paste.

Ook het engineeringsproces en bouwproces is in korte tijd doorlopen, mede dankzij de samenwerking met onze vaste ketenpartners. 

Voor Vivare was dit project de eerste kennismaking met DIT is wonen. De woningcorporatie was aangenaam verrast door de transparantie en snelheid.

 

Opdrachtgever

Vivare

Locatie

Arnhem

Omvang

72 huurappartementen

Oplevering

2013