Gertrudisoord

Aan het Gertrudisoord in Prinsenbeek is een plan ontwikkeld voor de realisatie van 24 grondgebonden rijwoningen. De woningen hebben een architectuur die past binnen de uitstraling van de wijk.

De woningen aan het Gertrudisoord zijn bedoeld voor het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Ze zijn levensloopbestendig ontworpen, wat inhoudt dat er voldoende ruimte aanwezig is om de woningen in de toekomst aan te kunnen passen aan veranderende levensbehoeften.

Regisserend opdrachtgeverschap

Ons vraaggerichte woonconcept DIT is wonen is de basis voor het ontwerp geweest. De woning wordt naar inzicht van de opdrachtgever of gebruiker ingedeeld. Bij de woningen van Gertrudisoord betekende dit dat WonenBreburg mee heeft kunnen denken met het optimaliseren van het ontwerp voor toekomstige huurders. Hierbij hebben met name indeling, kwaliteit en uitstraling centraal gestaan.

Het plan

De 24 woningen zijn in goed overleg met Gemeente Breda in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Hierbij is veel aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit. De inrichting van het openbaar gebied, wegen en parkeerkoffers zijn optimaal op elkaar afgestemd om de best haalbare ruimtelijk kwaliteit te bereiken. Woningcorporatie WonenBreburg wordt eigenaar van de 24 woningen en zal deze in de verhuur brengen. De woningtoewijzing verloopt via Klik voor Wonen.

“WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda-Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden dragen wij bij aan leefbare wijken.” – WonenBreburg
 

Woningtypen

De woningen bieden naast een achtertuin ook ruimte aan een open keuken, woonkamer, hal en toilet op de begane grond. Op de eerste verdieping komen twee slaapkamers en een badkamer. Afhankelijk van het woningtype komt er nog een derde slaapkamer op de tweede verdieping. Aan de noordzijde van het plan komen negen lagere woningen, hier dient de zolder als opbergruimte.

De woningen zijn levensloopbestendig ontworpen. Dat houdt in dat er voldoende ruimte aanwezig is om de woningen in de toekomst aan te kunnen passen met hulpmiddelen voor een fysieke beperking.
 

DIT is wonen

Het vraaggerichte woonconcept DIT is wonen is de basis voor het ontwerp van de woningen. De woning wordt naar inzicht van de opdrachtgever of gebruiker ingedeeld. Bij de woningen van Gertrudisoord betekent dit dat WonenBreburg mee heeft kunnen denken met het optimaliseren van het ontwerp voor toekomstige huurders. Hierbij hebben met name indeling, kwaliteit en uitstraling centraal gestaan.

Giesbers is blij een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het woon- en leefklimaat in deze wijk, midden in de dorpskern van Prinsenbeek.

Opdrachtgever

Woningcorporatie WonenBreburg

Locatie

Prinsenbeek

Omvang

24 grondgebonden rijwoningen

Oplevering

2018