Giesbers Atelier

Giesbers atelier

Een innoverend netwerk waar creativiteit partijen stimuleert tot nieuwe concepten is het GiesbersAtelier. Verschillende bedrijven uit de GiesbersGroep innoveren in dit gremium door te reageren op onder meer actuele huisvestingsvragen en economische en demografische ontwikkelingen. 

GiesbersGroep is een bundeling van zes over Nederland verspreide ondernemingen die actief zijn in bouw, vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Een groep die niet alleen ons, maar ook u als klant belangrijke voordelen biedt. Een netwerk waarbinnen op verschillende terreinen kennis, ervaring en diensten worden uitgewisseld en tot nieuwe maatwerk oplossingen worden gesmeed. Bovendien biedt deze samenwerking majeure voordelen wanneer complexe en/of grootschalige projecten om extra mankracht en/of faciliteiten vragen.

De mogelijkheid om op elk moment een beroep te kunnen doen op materiële en personele ondersteuning, maar ook het ‘in huis hebben’ van disciplines als duurzaamheidstechnieken, transformatie van bestaand vastgoed, een betaalbaar woonconcept (voor onder meer de sociale huuropgave), renovatie en onderhoud, maken ons tot een partij die over voldoende expertise en slagkracht beschikt om elke uitdaging op eigen wijze met vertrouwen aan te gaan.

Concepten die reeds actief worden toegepast 'in de oplossing voor de dag van morgen' zijn onder meer WijzerWonen voortkomend uit vragen van relaties van Kalliste. Het proces en de techniek achter het woonconcept DIT is wonen voorziet in betaalbaarheid en maatwerk en is ingebracht door Giesbers uit Wijchen. ENDIS wordt door GiesbersRotterdam concreet toegepast voor het verduurzamen van bestaande flatgebouwen.