Circusterrein Hatert

In 2016 is Giesbers Ontwikkelen en Bouwen door stichting Portaal als winnaar gekozen uit de aanbestedingsprocedure voor de Design & Build opdracht ‘Circusterrein’ in de wijk Hatert. De werkwijze volgens het woonconcept ‘DIT is Wonen’ werd door de opdrachtgever als zeer transparant en helder ervaren en was doorslaggevend bij hun keuze. Het project omvat 75 sociale huurappartementen voor Portaal en 40 grondgebonden vrijesector huurwoningen. Aan de hand van het programma van eisen van zowel Portaal als de belegger is het woonprogramma bepaald en hebben wij in eerste instantie de kosten hiervan inzichtelijk gemaakt. Aansluitend is er architectuur toegevoegd die aansluit bij het gewenste ambitieniveau van de wijk. Zo is dit kwalitatieve plan ontstaan die zorgt voor een mooie afronding van de wijk. De toevoeging van vrijesector huurwoningen zal bijdragen aan de sociaal maatschappelijke leefklimaat in de wijk.

In februari 2017 is de bouw gestart van de 40 vrijesector huurwoningen. Op dit moment is de bouwsystematiek goed te zien. Bij de eerste woningen is er gestart met het metselwerk van de gevels, terwijl bij de laatste woning net de vloerplaten voor de begane grond zijn gelegd. Naar verwachting worden de huurwoningen in september opgeleverd. De realisatie van de 75 huurappartementen start medio mei 2017

Giesbers is verheugd dat zij wederom een positieve bijdrage kan leveren aan het woon- en leefklimaat in deze Nijmeegse wijk.